Nowy wymiar rolnictwa

uprawa pasowa czyli Strip till No1 na rynku

Uprawa pasowa

Uprawa pasowa jest systemem uprawy roli, ktory polega na glebokim, pionowym spulchnianiu waskich pasow gleby, w ktorych wysiewane sa nawozy mineralne oraz rosliny. Jednoczesnie w miedzyrzedziach glebe pozostawia sie niespulchniona.

Uprawa pasowa pozwala uzyskac i zachowac korzystne dla rolnictwa wlasciwosci gleby, zwiekszyc efektywnosc i oplacalnosc uprawy roslin, a jednoczesnie chronic srodowisko

Charakterystyczne cechy uprawy pasowej:

Bezpieczeństwo plonów – gleba spulchniona i napowietrzona

Korzyści siewu bezpośredniego – ochrona gleby przed erozja

Zdecydowane ograniczenie kosztów

Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery od 7% do 35%

Wykorzystanie zlokalizowanego pionowego nawożenia gleby

Zmniejszona czasochłonność uprawy

Agregat do uprawy pasowej Czajkowski
pozwala uzyskać szereg korzyści finansowych

30

zmniejszenie nawożenia

50

zmniejszenie ilości zużytego paliwa

70

zmniejszenie czasu potrzebnego na uprawę, nawożenie i siew

Nawożenie i struktura gleby w uprawie pasowej

Struktura gleby określana jest na podstawie kształtu, wielkości i trwałości agregatów powstałych z połączeń gleby. Jest ona jedna z podstawowych właściwości gleby – bardzo ważnych zarówno z ekologicznego jak i praktycznego punktu widzenia. W glebach naturalnych struktura zależy głownie od roślinności, warunków wodnych, skały macierzystej i klimatu. Dla prawidłowego rozwoju większości roślin najkorzystniejsze są trwale struktury drobno agregatowe – gruzełkowa lub koprolitowa.

Ułatwia ona korzenienie się roślin i życie drobnej faunie glebowej. Ponadto zapewnia optymalne warunki powietrzno-wodne i ułatwia wsiąkanie wody opadowej, dzięki czemu chroni częściowo glebę przed erozja. Dobrze rozwinięta struktura powoduje, ze gleba przypomina gąbkę o skomplikowanym układzie cząstek (agregatów) i kanałów tworzonych przez korzenie i organizmy glebowe.

W obszarach rolniczych kluczowym czynnikiem kształtującym typ i jakość struktury jest działalność człowieka – w tym rodzaj stosowanych zabiegów agrotechnicznych.

Największe przeobrażenia struktury powstają w wyniku upraw orkowych. W wyniku orki wierzchnie warstwy gleby są silnie napowietrzane i przesuszane, co pogarsza warunki do rozwoju organizmów glebowych (np. dżdżownic, mikroorganizmów), zwiększa tempo rozkładu próchnicy i prowadzi do spadku jej zawartości. Odsłonięcie gleby jest również odpowiedzialne za intensyfikacje erozji wodnej i powietrznej, dalsze ubożenie gleby w związki organiczne i spadek aktywności biologicznej. W efekcie powyższych przemian powstają struktury bryłowe (w glebach gliniastych) i slab agregatowe (w glebach piaszczystych). Ze względu na mała wodoodporność tych agregatów powierzchnia gleby ulega łatwemu zbrylaniu i zasklepianiu;

Uprawy o ograniczonej orce – w tym uprawy pasowe – wpływają na poprawkowe kondycji gleb użytkowanych rolniczo. W glebach tych obserwuje się regeneracje struktur drobno agregatowych i związana z nią zwiększona akumulacje próchnicy, redukcje spływu powierzchniowego nawet o 92%, a utraty gleby o 95% (w porównaniu do uprawy płużej), kilkukrotny wzrost populacji dżdżownic i ogólnej aktywności biologicznej. Wraz z rozwojem korzystnej struktury gleby powraca jej naturalna funkcjonalność i odporność na działanie czynników degradacyjnych.

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK w Toruniu

Technologia w zgodzie z naturą

Niezaprzeczalne zmiany klimatu i związane z nimi coraz częstsze susze powiązane z erozja wietrzna skłaniają do wykorzystania technologii, która zatrzyma wilgoć w glebie jak najlepiej i jak najdłużej.

Dlatego warto, abyś chronił ja przed utrata wody i materii organicznej. Warto również zadbać o zwiększenie aktywności życia biologicznego w glebie, w tym dżdżownic, jej rozluźnienia, poprawy struktury i zmniejszenia zwięzłości. Uprawa pasowa ułatwia utrzymanie prawidłowego nawodnienia.

Mulcz powoduje, ze woda wsiąka w ziemie, wiec gleba jest dłużej wilgotna. Nie dochodzi do zaskorupiania się gleby, ani do jej erozji – wodnej, ani wietrznej. Przez korytarze wydrążone przez dżdżownice woda przenika do korzeni.

Naprzeciw wyzwaniom współczesnego rolnictwa wychodzi Technologia Czajkowski ST, która przyczynia się do optymalnych warunków wzrostu roślin. Spulchnianie, nawożenie i siew zredukowane są do jednego przejazdu. Aspekty ekologiczne zmieniają podejście do rolnictwa i uprawy gleby.

Uprawa pasowa

BURAK
CUKROWY

ZBOŻA

RZEPAK

KUKURYDZA

ZIOŁA I
KONOPIE

Formularz kontaktowy