Nowy wymiar rolnictwa

uprawa pasowa czyli Strip till No1 na rynku

BURAK CUKROWY
UPRAWA PASOWA

Burak cukrowy jako roslina uprawiana w rzedach 45 cm zajmujw 22% powierzchni pola. Nasuwa się pytanie czy jest potrzeba uprawy miedzyrzedzi?

W technologii uprawy pasowej spełniamy wszystkie korzystne warunki potrzebne do prawidłowego rozwoju rośliny, gdzie głównym fundamentem jest korzeń.

Nawozy aplikowane bezpośrednio pod roślinę są efektywniejsze w rozwoju roślin. Dodatkowo w uprawie buraka  cukrowego wiosenna aplikacja nawozów pod roślinę stymuluje wzrost korzenia w głąb gleby.

Stosując w agregacie uniwersalne dłuta i szerokości 60 mm pracujących na głębokości sięgające do 35 cm, gleba jest spulchniona i napowietrzona czego efektem jest szybsze nagrzewanie się uprawianego pasa gleby i stworzenie odpowiednich warunków potrzebnych do szybkiego wzrostu roślin. 

Burak cukrowy w technologii Czajkowski ST, buduje masę korzeniowa  bez efektu nadmiernego wysadzania korzenia nad powierzchnie gleby. W efekcie finalnym podczas zbioru buraki nie przewracają się, co szczególnie zauważalne jest na skrajach. Pozostałe 80% pokryte warstwa mulczu pełni role magazynu wody, który nie odparowuje.

Nieuprawiana gleba w międzyrzędziach posiada strukturę o podwyższonej nośności gleby czego efektem jest – niekorzystnych jesiennych warunkach wilgotnościowych – zbiór bez „kolein.”

Agregat do uprawy pasowej Czajkowski
pozwala uzyskać szereg korzyści finansowych

30

zmniejszenie nawożenia

50

zmniejszenie ilości zużytego paliwa

70

zmniejszenie czasu potrzebnego na uprawę, nawożenie i siew

Formularz kontaktowy