Nowy wymiar rolnictwa

uprawa pasowa czyli Strip till No1 na rynku

UPRAWA PASOWA
KUKURYDZA

Kukurydza jako roślina uprawiana w szerokich rzędach zajmuje 13% powierzchni pola, nasuwa się pytanie, czy jest potrzeba uprawy międzyrzędzi?

W technologii uprawy pasowej spełniamy wszystkie korzystne warunki potrzebne do prawidłowego rozwoju rośliny, gdzie głównym fundamentem jest korzeń. Nawozy aplikowane bezpośrednio pod roślinę są efektywniejsze w rozwoju roślin. 

Porównując ten system do aplikowania nawozu redlica talerzowa do głębokości 10 cm uzyskujemy lepsze wykorzystanie nawozu oraz dużo bardziej rozwinięty system korzeniowy. Stosując w agregacie dedykowane dłuta kukurydziane o szerokości 80 mm pracujących na głębokości sięgającej do 35 cm, gleba jest spulchniona i napowietrzona czego efektem jest szybsze nagrzewanie się uprawianego pasa gleby i stworzenie odpowiednich warunków potrzebnych do szybkiego wzrostu roślin. Pozostałe 87% przykryte wartsta mulczu pełni role magazynu wody, który nie odparowuje. Nieuprawiana gleba w międzyrzędziach posiada strukturę o podwyższonej nośności gleby, czego efektem jest – w niekorzystnych jesiennych warunkach wilgotnościowych – zbiór bez efektu „kolein”.

Agregat do uprawy pasowej Czajkowski
pozwala uzyskać szereg korzyści finansowych

30

zmniejszenie nawożenia

50

zmniejszenie ilości zużytego paliwa

70

zmniejszenie czasu potrzebnego na uprawę, nawożenie i siew

Formularz kontaktowy