Po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników technologii strip-till oraz osoby poszukujące wiedzy w zakresie efektywnego rolnictwa na ogólnopolski dzień uprawy pasowej w siedzibie firmy Czajkowski Maszyny w Sokołowie.

Każdy kto przybędzie do Sokołowa 4 lipca będzie miał okazję zobaczyć całą gamę roślin uprawianych w systemie uprawy pasowej, posłuchać świadectw rolników, którzy nie bali się nowości i innowacyjności na swoich polach, zobaczyć technologię pracy agregatów Czajkowski ST oraz posłuchać o ofercie partnerów wydarzenia. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie aplikacja nawozów naturalnych w technologi uprawy pasowej

Spotkanie rozpoczniemy przedstawieniem przebiegu wydarzenia i skończymy wymianą doświadczeń przy wspólnym obiedzie.

Razem z nami będą:
– HILLESHÖG
– Nordkalk Polska
– Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Kalchem
– farmsaat AG Polska
– Precyzyjne Rolnictwo
– Holmer Maschinenbau GmbH
– MAS Seeds Polska
– Idea Getin Leasing

Partner medialny:
Farmer oraz Bez Pługa

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO POTWIERDZENIU PRZYBYCIA DO 01.07.2019
Informację o potwierdzeniu przybycia wraz z danymi
(imię, nazwisko oraz numer telefonu) można kierować elektronicznie:
– mariusz.kazimierski@uprawapasowa.pl
– michal.luciow@uprawapasowa.pl
Bądź pod numerem telefonu:
– 730 539 960
– 693 306 578

Miejsce: Sokołowo 1c 87-400 Golub- Dobrzyń
Data: 04.07.2019
Godzina rozpoczęcia: 9.30

ANG
For the third time we have the honor invited all lovers of strip-till technology and people looking for knowledge in the field of effective agriculture on all-polish strip-till day at the company’s headquarteres Czajkowski Maszyny in Sokołowo.

Anyone who come to Sokołowo on June 4 will have an opportunity to see the whole game of plants grow in strip- till system, listen to farmers certificates, who were not afraid of novelty and innovation in their fields, see the Czajkowski machines during work and listen to the event partners offer. The main theme this year’s meeting there will be dosing of natural fertilizers in strip till technology.

We will start the meeting with presenting the course of the event and finish the exchange of experiences at a shared dinner.

on that day will be with us:
– HILLESHÖG
– Nordkalk Polska
– Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Kalchem
– farmsaat AG Polska
– Precyzyjne Rolnictwo
– Holmer Maschinenbau GmbH
– MAS Seeds Polska
– Idea Getin Leasing

Media partner:
Farmer and Bez Pługa

Participation in the event is possible after confirmation of arrive until 01.07.2019
Information about arrive confirmation along with date (name surrname, phone number end email adress ) should be directed to the address :
– mariusz.kazimierski@uprawapasowa.pl
– michal.luciow@uprawapasowa.pl
or by phone:
– 48 534 055 354
– 48 693 306 578
Place: Sokołowo 1c 87-400 Golub- Dobrzyń
Date: 04.07.2019
Start time: 9.30