Uprawa

Uprawa pasowa (ang. strip-till) jest systemem uprawy roli, który polega na głębokim, pionowym spulchnianiu wąskich pasów gleby, w których wysiewane są nawozy mineralne oraz rośliny. Jednocześnie w międzyrzędziach glebę pozostawia się niespulchnioną.

Uprawa pasowa pozwala  uzyskać i zachować korzystne dla rolnictwa właściwości gleby, zwiększyć efektywność i opłacalność uprawy roślin, a jednocześnie chronić środowisko.

Charakterystyczne cechy uprawy pasowej:

  • Uprawa gleby wyłącznie w rzędzie siewu

  • Bezpieczeństwo plonów – gleba spulchniona i napowietrzona  

  • Korzyści siewu bezpośredniego – ochrona gleby przed erozją   

  • Zdecydowane ograniczenie kosztów

  • Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery od 7% do 35%

  • Wykorzystanie zlokalizowanego pionowego nawożenia gleby  

  • Zmniejszona czasochłonność uprawy

Agregat do uprawy pasowej Czajkowski
pozwala uzyskać szereg korzyści finansowych

30

zmniejszenie nawożenia

50

zmniejszenie ilości zużywanego paliwa

70

zmniejszenie czasu potrzebnego na uprawę, nawożenie i siew

Nawożenie i struktura gleby
w uprawie pasowej

Struktura gleby określana jest na podstawie kształtu, wielkości i trwałości agregatów powstałych z połączeń cząstek gleby. Jest ona jedną z podstawowych właściwości gleby – bardzo ważnych zarówno z ekologicznego jak i praktycznego punktu widzenia. W glebach naturalnych struktura zależy głównie od roślinności, warunków wodnych, skały macierzystej i klimatu. Dla prawidłowego rozwoju większości roślin najkorzystniejsze są trwałe struktury drobnoagregatowe – gruzełkowa lub koprolitowa.

Ułatwia ona korzenienie się roślin i życie drobnej faunie glebowej. Ponadto zapewnia optymalne warunki powietrzno-wodne i ułatwia wsiąkanie wody opadowej, dzięki czemu chroni częściowo glebę przed erozją. Dobrze rozwinięta struktura powoduje, że gleba przypomina gąbkę o skomplikowanym układzie cząstek (agregatów) i kanałów tworzonych przez korzenie i organizmy glebowe. 

W obszarach rolniczych kluczowym czynnikiem kształtującym typ i jakość struktury jest działalność człowieka – w tym rodzaj stosowanych zabiegów agrotechnicznych.

Największe przeobrażenia struktury powstają w wyniku upraw orkowych.

W wyniku orki wierzchnie warstwy gleby są silnie napowietrzane i przesuszane, co pogarsza warunki do rozwoju organizmów glebowych (np. dżdżownic, mikroorganizmów), zwiększa tempo rozkładu próchnicy i prowadzi do spadku jej zawartości. Odsłonięcie gleby jest również odpowiedzialne za intensyfikację erozji wodnej i powietrznej, dalsze ubożenie gleby w związki organiczne i spadek aktywności biologicznej.

W efekcie powyższych przemian powstają struktury bryłowe (w glebach gliniastych) i słaboagregatowe (w glebach piaszczystych). Ze względu na małą wodoodporność tych agregatów powierzchnia gleby ulega łatwemu zbrylaniu i zasklepianiu.

Uprawy o ograniczonej orce – w tym uprawy pasowe – wpływają na poprawę kondycji gleb użytkowanych rolniczo. W glebach tych obserwuje się regenerację struktur drobnoagregatowych i związaną z nią zwiększoną akumulację próchnicy, redukcję spływu powierzchniowego nawet o 92%, a utraty gleby o 95% (w porównaniu do uprawy płużnej), kilkukrotny wzrost populacji dżdżownic i ogólnej aktywności biologicznej. Wraz z rozwojem korzystnej struktury gleby powraca jej naturalna funkcjonalność i odporność na działanie czynników degradacyjnych.  

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK w Toruniu

Technologia w zgodzie z naturą

Niezaprzeczalne zmiany klimatu i związane z nimi coraz częstsze susze powiązane z erozją wietrzną skłaniają do wykorzystania technologii, która zatrzyma wilgoć w glebie jak najlepiej i jak najdłużej.

Dlatego warto, abyś chronił ją przed utratą wody i materii organicznej. Warto  również zadbać o zwiększenie aktywności życia biologicznego w glebie, w tym dżdżownic, jej rozluźnienia, poprawy struktury i zmniejszenia zwięzłości. Uprawa pasowa ułatwia utrzymanie prawidłowego nawodnienia. 

Mulcz powoduje, że woda wsiąka w ziemię, więc gleba jest dłużej wilgotna. Nie dochodzi do zaskorupiania się gleby, ani do jej erozji – wodnej, ani wietrznej. Przez korytarze wydrążone przez dżdżownice woda przenika do korzeni.

Naprzeciw wyzwaniom współczesnego rolnictwa wychodzi Technologia Czajkowski ST, która przyczynia się do optymalnych warunków wzrostu roślin. Spulchnianie, nawożenie i siew zredukowane są do jednego przejazdu. Aspekty ekologiczne zmieniają podejście do rolnictwa i uprawy gleby.

Nowy wymiar rolnictwa

uprawa pasowa czyli Strip till No1 na rynku

Uprawa pasowa

BURAK CUKROWY

KUKURYDZA

RZEPAK

ZBOŻA

STRĄCZKOWE, ZIOŁA I KONOPIE

Napisz do nas

Formularz kontaktowy: