Po raz drugi mamy przyjemność zaprosić wszystkich miłośników technologii strip-till oraz osoby poszukujące wiedzy w zakresie efektywnego rolnictwa na ogólnopolski dzień uprawy pasowej w siedzibie firmy Czajkowski Maszyny w Sokołowie.

Każdy kto przybędzie do Sokołowa 5 lipca będzie miał okazję zobaczyć całą gamę roślin uprawianych w systemie uprawy pasowej, posłuchać świadectw rolników, którzy nie bali się nowości i innowacyjności na swoich polach, zobaczyć technologię pracy agregatów Czajkowski ST oraz posłuchać o ofercie partnerów wydarzenia.

Spotkanie rozpoczniemy przedstawieniem przebiegu wydarzenia i skończymy wymianą doświadczeń przy wspólnym obiedzie.

Razem z nami będą:
– Bez Pługa
– HILLESHÖG
– Nordkalk Polska
– Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Kalchem
– FarmSaat AG Polska
– Precyzyjne Rolnictwo
– Instytut Technologiczno Przyrodniczy
– Instytut Ochrony Roślin
– Idea Getin Leasing

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO POTWIERDZENIU PRZYBYCIA DO 02.07.2018 
Informację o potwierdzeniu przybycia wraz z danymi
(imię, nazwisko oraz numer telefonu) można kierować elektronicznie:
– mariusz.kazimierski@uprawapasowa.pl
– biuro@uprawapasowa.pl
Bądź pod numerem telefonu:
– 730 539 960

Miejsce: Sokołowo 1c 87-400 Golub- Dobrzyń
Data: 05.07.2018
Godzina rozpoczęcia: 9.00

ANG

For the second time we have the honor invited all lovers of strip-till technology and people looking for knowledge in the field of effective agriculture on all-polish strip-till day at the company’s headquarteres Czajkowski Maszyny in Sokołowo.

Anyone who come to Sokołowo on June 5 will have an opportunity to see the whole game of plants grow in strip- till system, listen to farmers certificates, who were not afraid of novelty and innovation in their fields, see the Czajkowski machines during work and listen to the event partners offer.

We will start the meeting with presenting the course of the event and finish the exchange of experiences at a shared dinner.

on that day will be with us:
– Bez Pługa
– HILLESHÖG
– Nordkalk Polska
– Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Kalchem
– FarmSaat AG Polska
– Precyzyjne Rolnictwo
– Instytut Technologiczno Przyrodniczy
– Instytut Ochrony Roślin
– Idea Getin Leasing

Participation in the event is possible after confirmation of arrive until 02.07.2018
Information about arrive confirmation along with date (name surrname, phone number end email adress ) should be directed to the address :
– mariusz.kazimierski@uprawapasowa.pl
– biuro@uprawapasowa.pl
or by phone:
– 48 534 055 354

Place: Sokołowo 1c 87-400 Golub- Dobrzyń
Date: 05.07.2018
Start time: 9.00